jingjing

The name Jingjing is of Chinese origin.
Jingjing is a name that's been used primarily by parents who are considering baby names for girls.

Related Names to Jingjing

Movies & TV featuring Jingjing

Actors

Hong-jin Na
Jingjing Wu
Ming Jin Woo
Jingjing Ma

Music featuring Jingjing

Songs

Artists

Guitar jingjing

Locations featuring Jingjing

Jingning Qu
Jingjingxia Couture
Jingjiang Shi
Jingning Xian

Find more great baby names.