xue

The meaning of Xue is ‘snow, scholar’. Xue is more common as a surname than as a given name and it is of Chinese origin. The surname originated in the State of Xue.

Movies & TV featuring Xue

Movies

TV

Actors

Xue lian huan - (1977)
Meng xing xue wei ting - (1993)
Lei ting sao xue - (1991)
Bu wen nu xue tang - (1994)

Music featuring Xue

Songs

Artists

Albums

Mian Fei Jiao Xue Lu Ying Dai
Piao Xue
Xue Hua Piao Piao Bei Feng Xiao Xiao Type Beat

Locations featuring Xue

Xuecheng Qu
Xue Cafe
學甲區
Xuelong Hotel

Find more great baby names.